Nå skal det nok en gang ryddes i våre uteområder. I uke 18 er det tid for den årvisse vårryddeaksjonen. 

Romerike avfallsforedling og Nittedal kommune stiller med gratis sekker og bortkjøring av innsamlet avfall. Velforeninger, huseierlag, skoler og barnehager inviteres til å rydde sin del av våre felles arealer. 
Utlevering og henting av sekker:
Sekker kan hentes på servicetorget på rådhuset. Hver velforening/skole/barnehage vil få med en rull på 10 sekker. Ved utlevering vil servicetorget avtale tid og sted for henting av de fylte sekkene. Siste frist for henting er mandag 7. mai. Det må være en representant fra foreningen/skolen/barnehagen til stede ved henting. Vi gjør oppmerksom på at det kun er det antall sekker som er kvittert ut fra servicetorget som blir tatt med.

Hva skal samles i sekkene?

Det er kun avfall fra nærområdet (grøfter, gangveier, lekeplasser osv.) som skal samles i sekkene. Eksempler på slikt avfall er papir, flasker, bokser, korker og plast. Sekkene skal ikke inneholde hageavfall, grus eller stein.

Miljødugnad
Nittedal kommune arrangerer en miljødugnad sammen med Lions lørdag 5. mai. Dugnaden består i å rydde søppel på en strekning langs Nitelva. Nærmere informasjon om dugnaden kommer i Varingen og på hjemmesiden vår. Alle interesserte er velkomne!

Hvordan bli kvitt hageavfall?
Etter hvert som snøen trekker seg tilbake, er det tid for å klargjøre hagen for sommeren. Hageavfallet tiltrekker seg snegler, brytes langsomt ned, er skjemmende og truer naturmangfoldet. Hva du gjør påvirker både nabolaget og naturen.
Du kan kvitte deg med hageavfallet her (gjelder husholdninger):
Lever gratis. Lever hageavfallet gratis på ROAFs gjenvinningsstasjon i Hakadal eller på Skedsmo, og kjøp eventuelt med deg lokalt produsert kompostjord tilbake.
Bestill henting. I uke 19 og 20 har miljøpatruljen tilbud på henting av hageavfall med kun kr 200,- per henteadresse (maks 5 sekker). Ring 47 47 74 74 for avtale. Hageavfallet pakkes i sekker som settes i oppkjørselen.
Komposter. Lag deg en lukket kompostbeholder i egen hage
Les mer om hageavfall her eller på www.roaf.no