Lørdag 21. april arrangerer Nittedal Rødt markering mot rasisme og fremmedfrykt. Aksjonen vil bli markert med stand og utdeling av løpesedler.

Aksjonen er en del av Rødts landsomfattende markering mot rasisme og fremmedfrykt. Norge har muligheten til å være et varmt og inkluderende samfunn. Men den mørkeblå regjeringens standpunkt er mistenkeliggjøring, innstramminger og stengte grenser. si høylytt nei til rasisdme
- Rødt Nittedal vil ta avstand fra alle former for rasisme. I Norge masjerer nynazistene igjen i gatene. Nå er det på tide å si høylytt nei til rasisme og fremmedhat, sier Hanne Høiås i Rødt Nittedal til nittedalsavisen.no
- Vi i Norge har råd til å være et varmt og inkluderende samfunn og la barnas beste være avgjørende når asylsøknader behandles, sier hun. Hanne Høias oppfordrer alle til å vise tydelig at de tar avstand fra nazisme og rasisme.
- På arbeidsplassen og i vennekretsen, vis at du er et medmenneske som ikke godtar slikt på din arbeidsplass eller i ditt lokalmiljø, sier hun, før hun avslutter med hva Rødt arbeider for:
* At asylbarna skal få bli. Hensynet til barnas beste må veie tyngre enn innvandringsregulerende tiltak
* At asylsøkere skal få muligheten til å jobbe så lenge de oppholder seg i Norge
* At Norge overholder sine menneskerettslige forpliktelser og følger anbefalingene til FNs høykommisær for flyktninger
* Tiltak mot strukturell diskriminering i arbeidsliv, skole, på boligmarkedet og i samfunnet ellers
* Å håndheve rasismeparagrafen og styrke innsatsen mot harkriminalitet