Fra og med i dag, 15. april, er det forbud mot å gjøre opp ild i utmark.

Det er kanskje ikke innlysende for alle oss her i bygda som sliter med snehauger utenfor stuevinduene. Men fra og med i dag og frem til 15. september er det ikke tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og all annen utmark i Norge. Dette forbudet omfatter all bruk av ild, også grill og engangsgrill.

Bruk skjønn
Reglene for bålbrenning ble strammet inn da loven ble endret i 2016. Ved denne lovendringen ble loven utvidet til å gjelde all utmark.
Men loven er ikke uten unntak. Reglene åpner for utstrakt bruk av skjønn. Bålbrenning er tillatt i de tilfeller hvor det ikke er åpenbart at det kan medføre brannfare. Eksempler på dette kan være etter mye nedbør, på sand eller i god avstand fra vegetasjon. Det er slik sett liten brannfare under de rådende forhold mange steder i bygda nå å tenne opp bål i skogen.

Bruk bålvett
Norsk Friluftsliv lanserte i 2017, i samarbeid med Hold Norge Rent, egne grill- og bålvettregler. I disse reglene heter det.
1. Unngå bruk av engangsgrill. Disse utgjør et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag, som for eksempel sand.
2. Unngå bruk av engangsprodukter. Ta med tallerkener, bestikk og kopper hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.
3. Vis respekt for forbudet mot åpen ild i skog og mark. Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild med mer.
4. Unngå å gjøre skade på friske trær. Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.
5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk. Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem. 
6. Ta med alt avfall hjem. Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø, og forsøpling er lite hyggelig for dem som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie.