Nittedal kan prise seg lykkelig over en fungerende rådmann med klarsynte evner. Derfor sier hun nei til planene om å bygge 30 nye boliger på Kjul.

En gruppe grunneiere på Kjul har fremmet ønske overfor kommunen om å få tillatelse til å bygge rundt 30 nye boliger for videresalg på Kjul. De ber om byggetillatelse for å bygge i et nytt boligfelt. Boligfeltet har fått navnet Solbakken terrasse og utgjør totalt 14,5 dekar, hvorav friområdet ved Kjulsbekken utjør 3,5 dekar.

Det klarsynte blikket
Saken kommer opp for formannskapet førstkommende mandag. Det er i sakspapirene som er oversendt kommunen at fungerende rådmann avslører sine evner som klarsynt.
Hun sier nei til forslaget, og anbefaler formannskapet å gjøre det samme. 30 boliger på Kjul vil neppe fylkesmannen gi tillatelse til, er hva hun antar konklusjonen vil bli der.
Som hun påpeker, regionalplan trumfer kommuneplan. Den nye regionalplanen ble vedtatt etter kommuneplanen, og trumfer,etter rådmannens syn, derfor kommuneplanen. Denne regionalplanen sier som bekjent at 80 prosent av all nyetablering skal skje i Rotnesområdet.
Så får man se om formannskapet deler rådmannens syn, eller om de velger å stå på kommuneplanen de vedtok. Så får de heller se hvor klarsynt rådmannen var når det gjaldt hva fylkesmannen konkluderer med.