Vi skal få det så flott i Nittedal sies det. Bygda skal vokse og bli kjempestor. Vi skal få et flott og stort kjøpesenter. Vi skal få masse nye innbyggere, ja det snakkes om at vi kanskje runder 100.000 innbyggere i løpet av det neste århundret. Kanskje, kanskje vi i i løpet av neste årtusen får en ny jernbanelinje med stoppested på Mo. Ingen ting er umulig bare vi får bygget Nittedal sentrum.

Det er slik det fremstilles både fra kommunen og ikke minst kommunens hofforgan, Varingen. Da er det kanskje på tide at vi i nittedalsavisen.no klargjør vår kritiske stemme?
Vi vil i en serie artikler rette et kritisk søkelys på "Vidunderlige Nye Nittedal", og vil starte med å se på hva det er tilhengerne av sentrumsutbygging ser for seg.

Omlegging av riksveien
En sentral del av etableringen av Nittedal sentrum er omlegging av rv4 forbi Mo. Ved å legge riksveien i en bue mot øst mellom rådhuset og Mosenteret, vil det frigjøres areal til etableringen av Nittedal sentrum. Men disse områdene kan ikke umiddelbart tas i bruk før veien fysisk er flyttet. Dette vil starte i 2023. Kommunetoppene garanterer at veien blir flyttet. Det er satt av penger både i Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan sies det. Så da får vi stole på det.

Hva skal vi fylle sentrum med?
Det er mulig tilhengerne av Nittedal sentrum er livredde for at sentrum blir et tomt skall. For å tvinge folk og næring til å etablere seg i det definerte sentrum, har de vedtatt at 80 prosent av all etablering i Nittedal skal skje i Nittedal sentrum, det vi i dag kjenner som Mo/Rotnes. Her skal det bli så flott. Her skal man få tilgang til alt storbyen har å by på, og samtidig ha natur-, handel og tjenestetilbud og rekreasjonsmuligheter rett utenfor stuedøra - slik heter det på kommunens egen nettside for Nittedal sentrum. Hensikten er å stoppe handelslekkasjen og at folk skal slippe å reise ut av bygda for å få seg jobb.
Vi er redd for at dette blir svada.

Mosenteret
Med handel menes med all sannsynlighet et utvidet Mosenter. Dette senteret skal da altså tette handelslekkasjen? En senter som allerede i dag sliter med å få virksomheter til å etablere seg der? Det er rett og slett ikke kommersielt lønnsomt å etablere seg på senteret.
Skal Mosenteret bli den handelsmagneten politikerne håper på, må de få noen av store kjedene hit. Altså må for eksempel Dressmann eller H&M etablere seg på Mosenteret, kjeder som i dag er veletablerte på Strømmen storsenter. Dette er kjeder som tidligere har sagt nei til å etablere seg på Mo da de ikke vil ødelegge for butikken de har på Strømmen!

Drabantby
Det mostanderne av sentrumsplanene frykter mest, er at vi får en drabantby midt i bygda, en soveby der alt liv dør ut ved senterets stengetid. Mange trekker paralleller til Groruddalen, der mange av sentrene rundt t-banestasjonene preges nettopp av det; intet liv etter kjøpesenterets stengetid.
Selv om man får inn annen næringsvirksomhet i sentrum, vil det fortsatt være et problem at det blir livløst om kveldene. Skal man motvirke det, må det etableres restaurant, pub eller annen virksomhet her som har kveldsåpent.
Men kombinasjonen boliger og utested har vært prøvd før. Både Spillbar og Bruket har prøvd seg på Mo. De lærde strides om hvorfor de begge forsvant over i historien, men Nittedalsavisen vet fra sikre kilder at naboklager var en viktig, om ikke den viktigste årsaken. Slike naboklager blir det vel ikke mindre av når det blir flere som bosetter seg der?
Samtidig må man hindre fremveksten av høye boligblokker lik de som nå kommer der hvor Xin Xing lå. Hvordan de skal få til det, er meg en gåte. Alle vet at skal man bosette 20 - 30.000 mennesker på et relativt begrenset område, er det å bygge i høyden det mest realistiske. Men alt skal jo bli så fint bare vi får Nittedal sentrum? Fasiten får vi om noen hundre år!