Det var nesten rørende enighet de folkevalgte i mellom om at det var på høy tid at også Hakadal fikk et moderne svømmeanlegg.

Men der stoppet også enigheten.
Gårsdagens kommunestyremøte ble lang dags ferd mot natt, nesten. Det ble en tidvis hissig debatt, der det særlig fra flertallets side, representert ved ordføreren, tidvis var en nokså usaklig debatt. Mindretallet mente at ordførens angrep på særlig Høyres standpunkt var over streken for hva en ordfører, som skal være samlende for hele bygda, bør tillate seg i en debatt.

Skoledebatt
Debatten utartet fort til en reprise på debatten om hvor skolen skulle plasseres, eventuelt om man skulle holde fast på fortsatt skole på Hagen og Kirkeby. Dette da det fra før er vedtatt at den nye svømmehallen skal bygges i tilknytning til den nye skolen. Fra midretallets side ble med tyngde trukket frem at Elvetangen er et flomutsatt område. De gikk derfor inn for å bygge svømmehallen i tilknytning til en ny Kirkeby skole. Som en representant for mindretallet sa; "der ligger den ihvertfall på fjell". Flertallet repliserte da at ved å bygge på Elvetangen får man en skole og en svømmehall der folk bor. Den vil derfor, etter flertallets oppfatning ha alle muligheter til å¨bli et samlende nærmiljøsenter for hele Hakadal.

Rørende enighet til slutt
Det ble under debatten klart at til tross for uenighet om plassering av skole og svømmehall, var det en nesten rørende enighet i kommunestyret om hva slags svømmehall Hakadal skulle få. Avstemmingen viste flertall, alle partier minus Høyre, Frp og MDG, for varaordfører Inge Sollis forslag: Hovedbassenget i den nye svømmehallen i Hakadal bygges som beskrevet i alternativ 2 (dybde 1 - 3,5 meter) med vannsklie som kan benyttes av barn og voksne".
Mindretallets forslag var identisk som flertallets, med unntak av at de ville plassere svømmehallen i tilknytning til Kirkeby skole.
Med kommunestyrets vedtak, øker kalkylen for svømmehallen med mellom 11 og 15 millioner. Et skikkelig kostnadsoverslag for hele anlegget kommer i juni.