Meningsmålinger antyder at vi kan gå mot styringsskifte her i bygda. Høyre er per i dag bygdas største parti.

Meningsmåling er ikke valg. Det er barnelærdom for politisk interesserte. Men som et uttrykk for et stemningsbilde kan meningsmålinger være et godt utgangspunkt for en analyse.
I løpet av september har vi avviklet et stortingsvalg. I etterkant av denne av denne er det gjort tre landsomfattende målinger. De er publisert i henhioldsvis Dagens Næringsliv, Vårt Land og Dagbladet. Denne har vi så brutt ned på lokalt nivå og laget en "lokal måling" ut av det.
Det mest interessante ved denne målingen er at begge opposisjonspartiene går kraftig frem, og at Høyre nå er bygdas største parti. Vi kan også legge merke til at Rødt fortsetter fremgangen fra stortingsvalget og nå snuser på en lokal oppslutning på 3 prosent.
Skulle denne målingen bli resultatet på valgdagen, kan det se ut som vi kan gå mot skifte her i bygda. Uansett går vi mot en spennende periode frem mot kommunevalget om to år.

Vanskelig å finne årsak
Det er vanskelig å peke ut en sak som skulle tilsi tilbakegang for de styrende her i bygda. Økonomisk går kommunen bra. Det er få skikkelig kontroversielle saker hittil i perioden, de kontroversielle sakene ligger i fremtiden og har bare i begrenset grad kommet til overflaten. Til og med kulturhuset, som det var mye støy om fra opposisjonen i forrige periode, har man avfunnet seg med.
Men når kommunens politikere nå snart skal ta fatt på kontroversielle saker som skal forme fremtiden Nittedal, kan mye skje.....

Tallenes tale

  Kommunevalg 2015 Sept. 2017
Arbeiderpartiet 35 % 29,3%
Høyre 27,7 % 32,8%
Frp 12,3% 20,4%
Venstre 8,4% 7,7%
MDG 4,8% 3,8%
SP 4 % 5,6%
SV 2,9 % 5,3%
KrF 2,9 % 2,1%
Rødt 1,9 % 2,9%

Vi vil komme tilbake med kommentarer fra bygdas politiske partier etter hvert som vi får dem inn.