TV-aksjonen trenger deg som vil være og gå årets viktigste søndagstur!

Årets tv-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikter. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang.
Årets tv-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Columbia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Bøssebærerne er selve hjertet i aksjonen. Uten dem blir det ingen tv-aksjon.
Målet er at alle bygdas husstander skal få besøk på aksjonsdagen 22. oktober. Til det trengs det 250 bøssebærere.
Du kan melde deg som bøssebærer på blimed.no. Der vil du også finne mer informasjon.