Antallet ledige i Nittedal ser ut til å ha stabilisert seg på 1,7 prosent. Det viser august-tallene fra NAV.

 Nittedal har i hele år hatt en stabil nedgang i arbeidsledigheten. Ved utganngen av august viste Navs tall at 1,7 prosent av arbeidsstyrken i bygda var registrert som ledige. Dette var prosentvis det samme i de to foregående månedene. Selv om nedgangen nå har tatt seg en solid og lang ferie, kan vi vise frem ledighetstall som plasserer oss helt i bunnsjiktet på Romerike. Ser man Romerike under ett var, viser det en gjennomsnittlig ledighet på 2,prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra måneden før. Størst var ledigheten i Ullensaker (2,9 prosent), lavest var den i Gjerdrum (1,6 prosent).