Det var ikke bare på landsbasis Rødt gjorde et kjempevalg. Også her i Nittedal gjorde partiet et godt valg, og mer enn doblet antall stemmer.

Om resultatet av årets valg ikke ble hva mange hadde håpet på, kan partiet Rødt ikke klage. De gjorde ett forholdvis meget godt valg og ble en av valgets vinnere. Også på lokalplan gjorde partiet et meget godt valg.
Ved forrige stortingsvalg fikk partiet en oppslutning på 0,8 prosent. Ved årets valg fikk de en oppslutning på 2,3 prosent. en fremgang på i overkant av 1,5 prosentpoeng.
Hadde årets resultat vært kommunevalg, hadde Rødt bare manglet 19 stemmer på å bli representert i kommunestyret.
Ser man Akershus under ett, var det bare i Hurdal Rødt hadde større prodentvis fremgang enn i Nittedal. Ser man Akershus under ett, haddeRødt her en fremgang på 1,2 prosentpoeng.

Viktig inspirasjon
Det er en gledestrålende lokallagsleder i Rødt som svarer når vi ringer og overbringer de siste utregningene av kommunestyrets sammensetning slik det ville sett ut dersom mandagens stortingsvalg var kommunestyrevalg.
- Dette er selvfølgelig en kjempeinspirasjon for oss frem mot kommunevalget om 2 år, sier Hanne Høiås, lokallagsleder for Rødt Nittedal til nittedalsavisen.no.
- Ikke bare fikk vi inn Bjørnar på tinget, men lokallaget her i Nittedal fikk et for oss kjemperesultat. Nå skal vi stå på og jobbe aktivt fram mot kommunevalget, med det mål for øyet at vi skal bli representert i kommunestyret. Vi skal inn i kommunestyret, der skal vi arbeide hardt å stoppe velferdsprofitørene som også her i Nittedal har festet sitt klamme grep, sier Hanne.