Da søknadsfristen for stillingen som ny rådmann i Nittedal gikk ut torsdag 15.mars, var det kommet inn 24 søkere. Av disse var det 17 menn og 7 kvinner.

Planene om å bygge rundt 235 nye boliger på Rotneshagen har utløst store protester blant byggefeltets naboer. Ifølge Rotnes vel tåler ikke Stasjonsveien mer trafikk.

Fra 15. mars 2018 innfører Nittedal kommune egenandel for behandling hos kommunal fysioterapeut.

 Fra høsten blir det flere lærere i grunnskolen i Nittedal. Til sammen vil bygdas skoler ha 10,5 nye lærerstillinger når den nye lærernormen blir innført. 5.-10. klassene i Nittedal har allerede nok lærere, sier lærernormen, men de minste elevene trenger flere lærere for å oppfylle normen.