På sine hjemmesider fremstiller Trygge Barnehager seg nærmest som en ideell organisasjon.

Siste utbetaling fra Nittedal kommune til det mye omtalte kartselskapet Det Norske Kartselskapet (DNKS) ble gjort i april 2013.

I forbindelse med utsending av informasjonsbrev til funksjonshemmede og deres pårørende, brøt kommunen reglene for personvern.


Nittedal kommune har betalt nærmere 300.000 for produkter du kan få gratis andre steder. Det viser gjennomgang avisen VG har foretatt.

Nå skal det nok en gang ryddes i våre uteområder. I uke 18 er det tid for den årvisse vårryddeaksjonen.