Nittedalsavisen er en avis for, av og om innbyggerne i Nittedal/Hakadal og skal være et bredt, åpent og deltakende talerør for befolkningen.
Formålet med Nittedalsavisen er å spre nyheter og kunnskap som er viktig for Nittedal og bygda som helhet. Avisen er fri og uavhengig, og skal ikke begrense noen muligheter for oppmerksomhet rundt spørsmål som har betydning for innbyggerne.

Nittedalsavisen eies av foreningen Nittedalsavisen (under stiftelse).

Tips? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.