En merkelig blomst i vår partiflora er Selvstendighetspartiet, ledet av nittedølen  Ellen Due Brynjulfsen. Lørdag skal de prøve å få samlet nok underskrifter til å stille liste her i bygda.


Det ble nylig avviklet årsmøte i Rødt Nittedal. Et årsmøte som ble holdt i optimismens tegn, noe som kanskje ikke var så rart dersom man kikker litt hen til meningsmålingene.


Du kan ikke legge snø fra egen eiendom ut på offentlig vei. Ikke bare er det forbudt, men det kan få konsekvenser for naboen også.


Ved utgangen av januar var 248 nittedøler registrert som helt arbeidsledige. Dette er 51 flere enn måneden før.


Er det noe bygda er opptatt av er det Glittre og hva som skjer med bygningen og området rundt. I forrige artikkel stilte Nittedalsavisen spørsmålet om hvorfor det ikke ble utredet skikkelig rundt mulig kommunal etterbruk av sykehuset. I denne artikkelen vil vår utsendte fortelle om sine inntrykk etter rundtur rundt i det gamle sykehuset. Med seg hadde han også to av partiet Rødts toppfigurer i bygda, leder Hanne Høiaas og styremedlem Herman Linde.