Da er katta ut av sekken og flertallspartienes forslag til budsjett for 2019 er kommet på bordet.


Ved utgangen av november var 197 personer, eller 1,5 prosent av arbeidsstyrken her i bygda, registrert som helt arbeidsledige hos NAV.


Nylig fremlagte sakspapirer i forbindelse med formannskapets behandling av handlingsplan og budsjett viser at prisen på Elvetangen-prosjektet er i ferd med å stige.


Været var så der, småsurt og lett duskregn. Det vesle som kom av sne tidligere på dagen var blitt til litt holkete slaps. Men tross de småfysne værforholdene, dukket det opp rundt 40-50 mennesker, både barn og voksne - de fleste av de voksne riktignok i følge med barn....


Partiet Rødt fremla tidligere denne måneden sitt alternative statsbudsjett, et budsjett som ville gitt Nittedal 35 millioner ekstra i såkalte "frie inntekter".