Sarpsborg kommune har spart tre millioner kroner i året på selv å drifte sin egen bilpark fremfor å lease bilene. Også Nittedal kommune kan spare mye på en tilsvarende ordning, hvis det er politisk vilje.


Lørdag 5. januar arrangerer Cafe Stunds støttespillere en markering utenfor kafeens lokaler på Hagan.


I en evaluering barne- og likestillingsdepartementet har foretatt av barnevernstjenesten i landet kommuner, får 75 kommuner ikke bestått. Nittedal er ikke blant dem. Her er alt på stell.


Skulle det bli behov for å oppsøke tilfluktsrom, må du lete lenge etter å finne noen her i Nittedal som er tilgjengelige for allmennheten. Offentlige tilfluktsrom finnes ikke her i bygda.


Under debatten i forkant av vedtaket om Elvetangen-skolen. sa ordfører at på Kirkeby, der bor det ikke folk. Nå vil kommunen bygge barnehage der det ikke bor folk.