Burås vel krever i et brev til bygdas politiske partier at den smale undergangen inn til Hakadalsfeltet oppgraderes til dagens standard.Nå har du mukligheten til å reise jorda rundt. Ikke på 80 dager, men på 80 bøker - med start på biblioteket når det passer deg!


Dersom det var kommunevalg i dag tyder mye på at KrF ville ha vært ute av lokalpolitikken.


Nå jubler de, elevene fra Nittedal som går på Nannestad videregående. Ruter har gitt etter og elevene får nå taxi til skolen, ikke bare hjem fra skolen.


Med virkning fra første skoledag etter juleferien la Ruter ned busstilbudet for elever fra Nittedal som går på Nannestad videregående. Elevene blir henvist til tog og bussbytte.