Nå kan du og alle andre nittedøler over 18 år si sin mening om hvilket politisk parti som de vil skal styre bygda de neste fire år!


Bioingeniøren Mahad ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter 17 år i landet, fordi UDI etter anonyme tips mener at han løy om sin identitet da han kom til landet som mindreårig enslig flyktning.


Det har vært en viss engstelse å spore blant de som leier bolig gjennom kommunen for at de skulle miste sitt tilbud for å gi plass til flytninger som kommunen skal bosette i år. Men nå kan kommunen berolige de som i dag har tilbud om bolig gjennom kommunen.


I det vi snart går inn i en spennende kommunevalgkamp, viser et gjennomsnitt av de to kommunevalgmålingene at det er uforandret mellom de to sannsynlige konstellasjonene. Ingen av dem har flertall uten støtte fra MDG eller Rødt.

Håndball

5. divisjon menn, regionserien 01