Ledigheten holder seg stabilt lav her i bygda.

De månedlige tallene fra NAV som viser den registrerte arbeidsledigheten her til lands, er nok en gang oppmuntrende for Nittedal.
Med en registtrert ledighet på 1,4 prosent av bygdas samlede arbeidsstyrke, er vi nok en gang blant kommunene på Romerike med lavest ledighet. Desidert lavest arbeidsledighet på Romerike har Gjerdrum med 1,2 prosent ledige, høyest ledighet har Ullensaker med 2,7 prosent ledighet. Ser vi på Romerike som helhet, er den gjennomsnittlige ledigheten på 2 prosent, noe som er ned 0,1 prosentpoeng fra forrige måned.

Her er tallenes tale

Kommune September Oktober Endring
Ullensaker  2,7  2,7  0
Aurskog-Høland  2,6  2,4  -0,2
Skedsmo  2,4  2,3  -0,1
Lørenskog  2,5  2,2  -0,3
Fet  2,1  2,1  0,1
Eidsvoll  2,2  2  0,1
Sørum  2  2  0
Nannestad  2  1,8  -0,2
Hurdal  2,2  1,8  -0,4
Rælingen  1,8  1,6  -0,2
Nittedal  1,5  1,4  -0,1
Nes  1,7  1,3  -0,4
Gjerdrum  1,1  1,2  0,1
Romerike gj.snitt  2,1  2  -0,1