Nominasjonskomiteen i Nittedal Høyre la fredag, som første parti i bygda, frem sitt forslag til valgliste for partiet. Ikke uventet satser partiet igjen på Ann Kristin Bakke på topp!

Listeforslaget er en god blanding av nye og gamle ansikter i lokalpolitikken. Ikke overraskende toppes listen av partiets gruppeleder i kommunestyret, Ann Kristin Bakke. På de neste plassene finner vi Rolf Mørkhagen, Jan Stefan Holmeog Hege Skonnord. Disse er velkjente fra lokalpolitikken enten som kommunestyremedlemmer eller vara til kommunestyret. På femte plass finner vi nykommeren Kjetil Sukkestad. Også på sjette plass er det forerslått nytt ansikt i form av Torbjørn Seljevoll. Syvende plassen innehas av Susan Bakke, som inneværende periode har vært vara til kommunestyret og medlem av utvalgwet for helse.. På åttende plass, som er siste såkalte "sikre plass" finner vi Arnt Kristoffersen. Den endelige lista blir klart når Høyre i Nittedal avholder nominasjonsmøte 15. november.