Opprinnelig skulle nytt veikryss på Elvetangen koste 25 millioner. Siste kostnadsoverslag lyder på 157 millioner.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Da kommunestyret i august 2016 vedtok å slå sammen Hagen og Kirkeby skole til en storskole, og bygge denne på Elvetangen, lå det i kortene at Statens vegvesen ville forlange en ny og sikrere avkjøring fra rv4. Hva den ville koste var de derimot mer usikre på. Det første anslaget som ble presentert for kommunestyret var i handlingsplanen for 2018-21. Der opererte rådmannen med et anslag på 25 millioner kroner.

Men det stoppet ikke der....
I februar 2018 opplyser rådmannen at veikrysset nå er kommet opp i 75,5 millioner. Dette skjer etter at konsulentselskapet Cowi har studert anlegget og kommet med sine anbefalinger.
Men heller ikke nå er det slutt på anslagene.
Vi hopper nå frem til oktober 2018 og fremleggelse av kommunens handlingsplan for 2019-22. Der er anslaget nå oppe i 150 millioner.

Hva får man for 150 millioner
Hva får man så for de 150 millionene man skal bruke på nytt veikryss på Elvetangen? Daværende fungerende rådmann Kristin Hurthi uttalte til formannskapet at man for de pengene man investerer ikke bare får et nytt veikryss, men at det også blir laget en kulvert med universell utforming. Det blir også utbedret en del i vann- og avløpsnettet i området og man stenger av en del av utkjøringene fra lokalveier til riksveien - utkjørsler som i dag er trafikkfarlige.
Hele anlegget på Elvetangen skal stå ferdig i 2020. Da kommer også fasiten på hvor dyrt dette blir. Den som lever får se. Men all erfaring tilsier at det blir dyrere enn de 150 millionene man anslår i dag.