Da er prislappen for prosjektet på Elvetangen endelig kommet på bordet. Nesten 1 milliard kroner forventer rådmannen at det hele vil koste.
Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Etter årelang krangel om prislappen for "Elvetangen-prosjektet", har rådmannen fremlagt sitt estimat for hva utbyggingen vil koste. Nesten 1 milliard anslår han at prosjektet vil koste.
Av denne summen utgjør byggingen av ny barneskole og utgifter vedrørende den nesten 600 millioner. De resterende snaue 400 millionene er utgifter relatert til bygging av ny idrettshall og svømmehall samt veiløsning med mer.

Nytt kryss
Statens vegvesen har satt som forutsetning for å kunne godkjenne veiløsningen for den nye ungdomsskolen at det etableres nytt kryss for avkjøring til skolen fra riksveien og ny kulvert under riksveien for gående og syklende. I tillegg kommer støyskjermingstiltak på begge siden av rv4.
Det nye krysset er tenkt plassert nord for dagens kryss. Dagens kryss ligger ved puben i Hakadal, det nye krysset vil bli plassert ved Trebyen. Prislappen for det nye krysset er estimert til rundt 150 millioner.