Snart kommer turen til at Akershus KrF skal avgjøre om de støtter Hareides kursendring av KrF eller ei. Uansett utfall for Akershus' del, delegatene fra Nittedal støtter Hareide.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dramaet rundt KrF-leder Knut Arild Hareides forslag til kursendring i KrF når snart sitt klimaks. Om bare litt over en uke skal delegater fra partiets fylkeslag samles for å stemme over om de vil samarbeide med AP eller Høyre.

Nittedal støtter Hareide
Til mandag skal lokallagene i Akershus samles i kulturhuset Flammen for å avgjøre hvilken kurs de vil støtte. Det er i skrivende stund usikkert hvordan stemningen er blant Akershus-delegatene, men her i Nittedal er det flertall for å støtte Hareide, om enn betinget fra noen.
Vår konkurrent Varingen har foretatt en liten rundspørring blant Nittedal KrFs delegater til det ekstraordinære fylkesårsmøte i Akershus og av de avisen har spurt, kan vi trygt slå fast at Nittedal KrF støtter Hareides kurs for partiet.

Arne Willy Dahl
Den tidligere krigsadvokaten er, foruten å være styremedlem i Nittedal KrF, også fylkesleder i Akershus KrF. Han gir til Varingen uttrykk for klar støtte til Hareides linje. Dahls understreker at selv om han er enig i Hareides kursendring, håper han at partiledelsen får vide fullmakter i sine sonderinger for å finne den samarbeidsmodellen som gir KrF best uttelling for sine saker.

Øyvind Nerheim
Øyvind Nerheim er partiets gruppeleder og eneste representant i kommunestyret. Han understreker at selv om han er skeptisk til om et samarbeid med AP er en god langsiktig strategi, mener han at den retningen Støre nå tar AP gir grunnlag for et samarbeid. Han berømmer ellers Hareide for å ha tatt et modig valg, et valg han må få mulighet til å jobbe frem.

Kari-Anne Karlsen
Kari-Anne Karlsen er leder for KrFs lokallag her i Nittedal. Hun har tidligere gitt klart uttrykk for støtte til Hareides kursendring for partiet.
Den siste delegaten, Solveig Langrud Sletten, gir overfor nittedalsavisen.no uttrykk for at hun støtter Hareides kurs. Dermed kan vi trygt slå fast at uansett hva de andre delegatene på fylkesårsmøte måtte mene; fra Nittedal har han solid støtte.

Saken oppdateres