Ikke alle mener den store NATO-øvelsen "Trident Juncture" er et bidrag til å skape fred. Partiet Rødt arrangerte derfor en rekke demonstrasjoner og stands over hele landet lørdag for å vise sin protest. Også her i Nittedal ble det avholdt stand og delt ut løpesedler.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Over hele landet aksjonerte partiet Rødt lørdag mot NATO-øvelsen "Trident Juncture. Ideen var å farge gatene røde og engasjere så mange som mulig og fpå spredt informasjon om hvilke konsekvenser det ifølge Rødt vil få å avvikle øvelsen på norsk jord.
Også Rødt Nittedal deltok aktivt i aksjonen. Lokallaget nøyde seg med å ha stand utenfor Mosenteret.
- Vi er rett og slett ikke folk nok til å lage et skikkelig tog her i bygda, sier lokallagsleder Hanne Høiaas, som fortsetter:
- Jeg tror vi når like mange vet å stå her. Her kan vi dessuten snakke mer med folk og få forklart ting bedre enn ved bare å gå med paroler.