Av Atle Skift, Rødt Nittedal

Rødt Nittedal vil gjerne utfordre bygdas etablerte politiske partier når det gjelder bekjempelse av barnefattigdom her i bygda. Hvem vil støtte oss i vårt krav om å holde barnetrygden utenfor når det beregnes økonomisk sosialhjelp?

Barnefattigdom river i hjerteroten. Særlig når det er snakk om barn i ett av verdens rikeste land. Et land som har råd til milliarder i skattelette til de rikeste, men ikke til å hjelpe barna som lever i en verden der det å delta i ulike fritidsaktiviteter, bursdager, være med venner på kino eller konserter - alt blir et spørsmål om foreldrene har råd til dette.
Alle vet at barn av foreldre som er avhengig av sosialhjelp lever i fattigdom. Å leve på sosialhjelp gir ikke rom for særlige aktiviteter ut over et eksistensminimum. Barn er uskyldige i dette, og skal ikke lide fordi foreldrene av ulike årsaker er avhengig av sosial hjelp. Likevel er det politisk vedtatt her i bygda at barnetrygden, som er er universell ytelse, skal regnes som inntekt. Dette innebærer at de som i utgangspunktet har minst å rutte med, får enda mindre ved at utbetaling av sosialhjelp avkortes med det beløp en mottar i barnetrygd. Her i Nittedal dreier det seg om i underkant av 200 barn som på denne måten får sin mulighet til å delta i aktiviteter og sosiale sammenkomster redusert. Barnetrygden er ment å være til hjelp for alle barnefamilier, også de som mottar sosialhjelp. Ved å slutte med den praksisen, kan Nittedal på en enkel og billig måte bidra til å bekjempe fremveksten av barnefattigdom. Vi i Rødt Nittedal mener det er uverdig en kommune som Nittedal at barn må vokse opp i fattigdom. Vi krever derfor at kommunen snarest slutter med praksisen å regne barnetrygd som inntekt. Å holde barnetrygden utenfor inntektsbegrepet når noen med barn søker om sosialhjelp er en enkel og lettvint måte å bidra til at de som lever i fattigdom kan få det bedre. Den kan vedtas i et kommunestyremøte og neste dag kan NAV beregne sosialhjelp etter det nye vedtaket.

Hvem vil støtte vårt krav?