Nittedal MDG protesterer mot å ta matjord som gir god kornavling under vanskelige forhold som nå i tørkesommeren under asfalt.

For å frigjøre areal til etablering av sentrum skal riksvei 4 legges om i bue mot øst mellom rådhuset og Mosenteret. Dette vil medføre at sløyfa vil gå over dyrket mark, noe flere nå tar til ordet for å protestere mot. Bonde Marit Østby, som er av de som vil oppleve at matjorda blir lagt under asfalt, spør i Varingen om det er dette nittedølene vil. Hun tar til ordet for at bygda nå må reise seg mot vekstkåte politikere som ofrer god matjord på utbyggingens alter.

MDG reiser kampfanen.
Nittedal MDG reiser kampfanen og har lagt ut en uttalelse der de går hardt ut mot å prioritere ønsket om vekst foran matsikkerhet. Den destruktive bit-for-bit-nedbyggingen av dyrket mark i Nittedal var en viktig del av motivasjonen bak å opprette lokallag av MDG i Nittedal for noen år siden, heter det i uttalelsen.
De sier videre at man vet at fremtiden gir forsterkede klimaendringer som høyst sannsynlig vil gi matmangel. Norge trenger hver kvadratmeter matjord for å sikre mat til egen befolkning i fremtiden. Kamp for matjorda er en kamp for barna og ungdommen.