Selv om det har kommet en del regn den siste uka, er det ikke nok til til å avlyse det ekstraordinære grill- og bålforbudet.

Dette betyr at Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen (NRBR) opprettholder totalforbudet mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. NRBR vil foreta en ny vurdering av situasjonen førstkommende mandag.