Rundt om i Norges land er det utplassert totalt 315 ATKer - AutomatiskTrafikkKontroll - på folkemunne kalt fotobokser. Av disse er to plassert her i bygda, hvorav den ene er en av landets mest innbringende bokser.

De første fotoboksene dukket opp langs norske veier så langt tilbake som i 1988. I dag er antallet økt til 315 bokser, eller ATK som er det offisielle navnet. Disse boksene innbrakte i 2017 nesten 250 millioner i bøter til statskassen. I tillegg kommer 780 førerkortbeslag som følge av fortkjøring.
På femteplass
Av de litt over 300 boksene som er utplassert på landsbasis, er altså to av dem plassert her i bygda. Begge på strekningen Varingskollen-Åneby. Av disse to er det særlig boksen rett før Åneby nordfra god butikk. I en oversikt utarbeidet av nettstedet dinside.no fremgår det at fotoboksen som er plassert rett før Åneby nordfra er blant landets mest innbringende. I 2017 måtte bilførere med dårlig tid betale 7,3 millioner til statskassen. Dette plasserer nevnte fotoboks på en femteplass på landsoversikten. I tillegg til de ilagte bøter,måtte 29 bilister belage seg på å bruke "apostlenes hester" som fremkomstmiddel en stund etter å ha mistet førerkortet i sitt møte med boksen. Totalt 1.9 bilister kontrollert ved "Åneby-boksen", hvorav nesten 4.000 kjørte for fort.