Ved utgangen av juli var det 199 helt arbeidsledige her i Nittedal. Dette er en oppgang 15 personer eller 0,1 prosentpoeng fra juni i år.

Ved utgangen av juni var ledigheten i Nittedal på 1,4 prosent. Nå, vedutgangen av juli, har den steget til 1,5 prosent. Dette gir en økning på 0,1 prosentpoeng.
Selv om det har vært en svak økning i ledigheten blant nittedølene, er bygda fremdeles helt i bunnsjiktet når det gjelder antall arbeidsledige i forhold til total arbeidsstyrke. Bare Gjerdrum har lavere prosentvis ledighet på Romerike, med 1,4 prosent.  Størst ledighet har Aurskog-Høland med 2,7 prosent, en oppgang på 0,2 prosentpoeng. Ser man på Romerike som helhet, ligger ledigheten på 2,2 prosent, hvilket er en oppgang på 0,3 poeng.

Kommune Juni 2018 Juli 2018
Aurskog-Høland 2,5  2,7
Enebakk 2,4  2,7
Ullensaker 2,4  2,7
Lørenskog 2,1  2,5
Fet 1,9  2,4
Skedsmo 2,1  2,4
Eidsvoll 2  2,3
Rælingen 1,8  2,2
Nannestad 1,9  2,2
Hurdal 2  2,1
Sørum 1,9  2,1
Nes 1,6  2
Nittedal 1,4  1,5
Gjerdrum 1  1,4
Gj.snitt Romerike 1,9  2,2