Det er varmt og folk skriker etter et sted å avkjøle seg. Men i Waagedammen i Kruttverket blir det ikke – den er fortsatt stengt.

Det var i mai kommunen gikk ut og stengte Waagedammen for bading. Man fryktet at miljøgifter i bunnsedimentene kubbe virvles opp og påføre badende skader og sykdommer. Disse miljøgiftene n stammer fra den tiden hvor det var industri langs Ørfiskebekken.
Det er nå  tatt prøver av elvemudderet (bunnen i elva) for å finne ut av om forurensningen der er farlig for mennesker, og i hvor stor grad mudderet spres med vannet. Det er eksterne og uavhengige konsulenter som foretar analysene og vurderingene.
Kommunen har mottatt en foreløpig analyserapport. Før de kan avgjøre hva som må gjører, må de ansvarlige på rådhuset gå igjennom rapporten. Arbeidet med denne gjennomgangen har startet, men vil ta noe tid. Derfor frarådes det fortsatt å bade i Waage dam.

Parkområdet
Når det gjelder parkområdet har det siden mai blitt arbeidet med å reparere skadene som uteområdene ble påført i uværet høsten 2017. Kommunen ønsker å etablere et rekreasjonssted som både er trygt og hyggelig for alle ved Waage dam. Derfor legges det ned et grundig arbeid forr å forsikre seg om at de tiltakene som nå settes i gang er solid forankret i gode analyser og  vurderinger.
Disse arbeidene er svært krevende på grunn av det ekstremt tørre og varme været. Derfor har man ikke klart å få parken ferdig før sommeren.
Inntil arbeidene er ferdige er parkområdet fysisk stengt av med gjerder. Dette fordi parken er et anleggsområde.