Ved utgangen av juni var det 184 helt arbeidsledige her i Nittedal. Det utgjør 1,4 prosent av bygdas arbeidstyrke. Ved utgangen av mai var ledigheten her i bygda på 1,4 prosent, hvilket gir stabile ledighetstall. Gjennomsnittet for Romerike som helhet var 1,9 prosent, som var den samme prosentvise ledigheten som måneden før.

Med en ledighet på 1,4 prosent plasserer Nittedal seg helt i bunnskiktet hva gjelder arbeidsledighet angår. Bare Gjerdrum (1,1 prosent), hadde lavere ledighet enn oss.Høyest ledighet på Romerike hadde Aurskog-Høland med 2,5 prosent, en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra måneden før.

Kommune Mai Juni
Aurskog-Høland 2,3 2,5
Enebakk 2,6 2,4
Ullensaker 2,4 2,4
Lørenskog 2 2,1
Skedsmo 2,1 2,1
Eidsvoll 2 2
Hurdal 1,5 2
Sørum 1,9 1,9
Fet 1,9 1,9
Nannestad 1,8 1,9
Rælingen 1,8 1,8
Nes 1,6 1,6
Nittedal 1,4 1,4
Gjerdrum 1,1 1
Gj.snitt Romerike 1,9 1,9