Nittedal kommune har betalt nærmere 300.000 for produkter du kan få gratis andre steder. Det viser gjennomgang avisen VG har foretatt.

Avisen VG har de siste månedene kjørt en serie artikler der de har avslørt hvordan terapeutene Espen Andresen og Laila Mjeldheim via selskapene Addictologi Akademiet og Det Norske Kartselskapet (DNKS) har tjent seg rike på andres avhengighet – det være seg av spill, sex, mat, jobb osv.
Gjennom artikkelserien har avisen dokumentert hvordan miljøet rundt de to hovedpersonene har vært preget av sterk sosial kontroll. Flere av de som har gått til «behandling» har brukt hundretusener på kurs og utdanning. I flere av tilfellene har NAV betalt utdanningen. En rekke av Andresen og Mjeldheims klienter har anmeldt paret for trusler, bedrageri og vold.

Lurte kommuner
Det Norske Kartselskapet ble registrert i 2007 med uttalt formål å selge karttjenester rettet mot offentlig og privat virksomhet. Siden oppstarten har selskapet omsatt for over 140 millioner kroner.
Tall VG har hentet fra Kommunal Rapports leverandørbase viser at selskapet har hatt minst 178 norske kommuner og 16 fylkeskommuner på kundelisten. En av disse 178 kommunene er Nittedal. I perioden 2012-15 kjøpte kommunen tjenester fra kartselskapet for totalt 282.500 kroner.
Det har ikke lykkes oss i å få en kommentar fra ansvarlig hold i Nittedal kommune på hva disse pengene har gått til, utover at det er utstedet fakturaer fra kartselskapet til kommunen. Men basert på selskapets forretningside, er det naturlig å tenke seg at kommunen har kjøpt såkalte POIs (Point of Interest – steder av interesse). Her kjøper den enkelte kunde synlighet på Garmin GPS. Ved kjøp av disse "punktene" fremheves disse når du kjører inn i et område hvor en POI er plassert. Et eksempel på dette er hvis kommunen har ønsket å fremheve rådhuset. Når en som bruker Garmin GPS da nærmer seg rådhuset, vil dette da fremheves i GPS'n. Det kan på denne måten gis inntrykk av at DNKS er partner med Garmin. Garmin er en av verdens ledende leverandører av GPS-teknologi.
Det DNKS ikke er like tydelig med å fremheve, er at den enkelte Garmin-bruker selv må gå inn på atlas.no for å laste ned en fil. Deretter må de manuelt iinstallere filen fra DNKS på sin Garmin-enhet.
Flertallet av de kommunene VG har innhentet uttalelser fra, gir overfor avisen uttrykk for at de føler seg lurt av selskapets telefonselgere.

Bryter samarbeidet
DNKS har basert sin virksomhet på salg av oppføringer på kartsiden atlas.no. Denne kartsiden har fått sin karttjeneste levert av selskapet Norkart.
Til VG uttaler Mette Toverud i Norkart at selskapet har besluttet å avslutte sitt samarbeid med DNKS. En del av beslutningsgrunnlaget har vært den informasjonen som har fremkommet om selskapet gjennom VGs avsløringer, legger hun til.
Også Garmin er nøye på å understreke at de ikke vil ha noe med selskapet å gjøre.
- Vi ønsker at DNKS fjerner alle lenker til Garmin på deres nettsider og ønsker ikke å forbindes med selskapet, skriver Garmins nordiske markedsdirektør, Marcus Bjärneroth, til VG.