Fra 15. mars 2018 innfører Nittedal kommune egenandel for behandling hos kommunal fysioterapeut.

To årsaker
Det er to årsaker til at Nittedal innfører egenandel nå.
Den viktigste årsaken er at Stortinget har redusert tilskuddet til kommunal fysioterapi. For å kunne gi det samme tilbudet som tidligere, må kommunen innføre egenandel.
Ved å innføre egenandel, vil det også, slik administrasjonen ser saken, bli likebehandling mellom det kommunale og det private fysioterapitilbudet. Brukere av det kommunale fysioterapeuter har til nå ikke betalt egenandel, mens brukere av private fysioterapeuter med kommunal avtale har fått regning.
Hvor mye koster det?
Egenandelen varierer i forhold til hvilken type behandling du mottar. Se tabell under for oversikt over priser. Fysioterapeutene har også oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser.
 
Hvem må betale?
Alle som har fylt 16 år må betale egenandel. Personer med godkjent yrkesskade og pasienter på institusjon er fritatt.
 
Kan du få frikort?
Du vil automatisk få tilsendt frikort dersom du betaler mer enn 2025 kroner i egenandel i 2018. Frikort betyr at du fritas for egenandel når du har nådd beløpsgrensen. Når vi registrerer at du har nådd beløpsgrensen, får du penger tilbake hvis du har betalt for mye.  Fysioterapi tilhører egenandelstak 2.