Har noen sett "Lille My"?

På Tumyrhaugen bor en fortvilet dame ved navn Anne-Kari Nilsen. Hennes elskede katt ved navn "Lille My" har vært borte siden torsdag 7. mars. Hun håper noen har sett katten hennes eller tatt den inn til seg. Det kan være kaldt om nettene ennå.
Skulle noen ha sett "Lille My2, kan Anne- Kari Nilsen kontaktes på tlf. 907 71 078.