Fra høsten blir det flere lærere i grunnskolen i Nittedal. Til sammen vil bygdas skoler ha 10,5 nye lærerstillinger når den nye lærernormen blir innført. 5.-10. klassene i Nittedal har allerede nok lærere, sier lærernormen, men de minste elevene trenger flere lærere for å oppfylle normen.

Skyldes nye lærernorm
At skolene i Nittedal får økte lærerressurser skyldes ikke gavmildhet fra våre kommunestyret, men er er en direkte følge av den vedtatte lærernormen. Den sier at i småskolen (1.-4. klasse) skal det være til sammen 1 lærer per 16 elever. I mellomskolen og ungdomsskolen (5.-10. klasse) skal det være 1 lærer per 21 elever.
Heldigvis trenger ikke skolene dele opp eller forandre noen klasser. Det må ikke være 16 elever i hver klasse. I praksis betyr flere lærere at i et fag der det nå har vært bare en lærer i klassen, kan barna få to lærere som hjelper dem. I andre fag blir det som før.

Hvem betaler?
Stortinget har lovet at kommunene skal få hjelp til å betale for de ekstra lærerne, men hvor mye de gir til Nittedal får vi ikke vite før det er revidert nasjonalbudsjett i mai. Til sammen kommer økt lærernorm til å kosterundt 8 millioner kroner.

Slik fordeles det på den enkelte skole
Her er en tabell som viser hvilke skoler som trenger ekstra lærere:

  Ekstra årsverk småskolen Ekstraårsverk mellomskolen Ekstraårsverk ungdomsskolen Ekstra årsverk totalt
Hagen 0,5     0,5
Holumskogen 1,5     1,5
Kirkeby 1,6 0,3   1,9
Rotnes 0,9     0,9
Slarrum 0,7     0,7
Sørli 2,0     2,0
Ulverud 2,4     2,4
Hakadal u.s. 0     0
Li Skole 0     0
Nittedal u.s.     0,6 0,6
Sum 9,6 0,3 0,6 10,5