Nittedal kommune arrangerer informasjonsmøte om planene for Elvetangen som nå ligger ute på høring. 

Tidspunkt for møtet er tirsdag 13. mars kl 18.30. Stedet er aulaen på Hakadal ungdomsskole.
På dette møtet vil kommunens planavdelingen forklare hva disse planene inneholder og betyr. Kom gjerne med spørsmål.
Planen for Elvetangen-området ( https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/ledelse-og-styring/planhierarki/planer-pa-horing/omradeplan-elvetangen-horing-og-offentlig-ettersyn-planid-345.47014.aspx ) og planen for veikrysset ved Elvetangen (
https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/ledelse-og-styring/planhierarki/planer-pa-horing/detaljreguleringsplan-for-nytt-kryss-pa-rv-4-ved-elvetangen-horing-og-offentlig-ettersyn-planid-346.47026.aspx ) ligger nå ute på høring, med frist for innspill 5. april.