Det vakte store reaksjoner lokalt i Hakadal da det før helgen ble kjent at rådmannen gikk inn for at det planlagte bassenget i den nye storskolen i Hakadal skulle være nærmest et plaskebasseng.
Slik det ble oppfattet lokalt, ble de lovet et fullverdig basseng i tilknytning til den nye barneskolen. Rådmannen gikk, av grunner det kan spekuleres i, inn for at det planlagte bassenget kun skulle ha en dybde på 1,6 meter.

Trekker saken etter lokale reaksjoner
Saken vakte sterke reaksjoner lokalt. Flere i lokalmiljøet uttrykte på Facebook at de følte seg lurt. Slik mange oppfattet det, var svømmehallen et forsøk fra kommunens side på å sukre en bitter skolestrid. Nå forsvant sukkeret og de ble stående igjen med den bitre smaken.
Signalene lokalt seg også inn i maktens korridorer på rådhuset. Sent fredag ettermiddag ble det lagt ut en melding på kommunens hjemmeside om at saken, som etter planen skulle opp til behandlinmg formannskapet førstkommende mandag, er trukket fra sakskartert.
- Vi har gått gjennom saken, og registrerer diskusjonen om svømmebasseng i Hakadal. Vi synes det er riktig å gå en ryunde til for å få frem et bedre beslutningsgrunnløag, slik at vi får et godt og moderne svømmeanlegg i Hakadal på linje med det kommunestyret har forutsatt, uttaler ordfører Hilde Thorkildsen til kommunens hjemmeside.