De fleste av oss kjenner en eller flere som får kreft. Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder heldigvis livet til mange. Faktisk overlever to av tre kreftpasienter i dag. Men både for overlevere og de som lever med uhelbredelig kreft kan den tøffe behandlingen ha en høy pris: De får senskader etter behandlingen, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft. Av den grunn setter Kreftforeningen i år fokus på de som overlever kreften når foreningens årlige aksjon "Krafttak mot kreft" går av stabelen.
For mange av de som overlever sin kreftsykdom, gjenstår kampen om å bli frisk.
Derfor er temaet for Krafttak mot kreft i 2018 "Senskader av kreftbehandling". Sammen med det norske folk skal vi samle inn mellom 40 og 50 millioner kroner, slik at de som har vært igjennom en tøff kreftbehandling skal få et best mulig liv.
Over 260 millioner er samlet inn til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft. Se hva pengene har gått til tidligere.
Senskader er helseproblemer som vedvarer i lang tid etter en kreftbehandling. Ca. en av tre som går igjennom en kreftbehandling får slike plager i større eller mindre grad.
Hvilke senskader, og hvor alvorlige de oppleves, varierer stort. Jo tøffere behandling man har vært igjennom, jo større er sjansen for at man må leve med helseplager i ettertid. Noen har senskader i en periode, mens andre må leve med det resten av livet.
Noen typiske senskader kan være fatigue / utmattelse, kognitiv svikt (dårlig hukommelse, liten konsentrasjonsevne, vanskeligheter med å planlegge, med mer), ødelagte eller reduserte kroppsfunksjoner, angst og depresjon, redusert seksualitet og fertilittet. Finn ut mer om ulike senskader og hva man kan gjøre med disse på våre sider om senskader.
De fleste er forberedt på bivirkninger i forbindelse med behandlingen. Men få forventer å få plager de må leve med når de er blitt kreftfrie.  
Senskader kan være smertefulle og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger. "Du er jo frisk nå?" spør kanskje familie, venner og ikke minst arbeidsgiver. Skuffelsen kan være stor når man ikke kan gjenoppta livet der det slapp før kreften rammet.
Mange har i tillegg problemer med å snakke om disse plagene, siden de kanskje har "fått livet i gave" og opplever en forventning - hos seg selv og andre - om at man bare skal være takknemling for det.
Å leve med senskader krever rett og slett styrke. Nå tar vi et krafttak for å gjøre hverdagen lettere for de som har vært igjennom kreftbehandling.

Om Krafttak mot kreft
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006 er det blitt samlet inn over 260 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft.
Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år. Da besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander, og samler inn penger til viktig kreftforskning og til tilbud til de som er berørt av kreft. I 2018 er temaet senskader etter kreftbehandling.
En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.
Kreftforskning har kommet langt siden det i 2006 ble samlet inn 4,5 millioner kroner under Krafttak mot kreft, til i dag hvor vi nærmer oss 50 millioner kroner under aksjonen.
Hvert år løfter Kreftforeningen frem et tema som de ønsker å sette mer fokus på, som de ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. I 2018 er temaet senskader etter kreftbehandling.

Dette går pengene til
Pengene fra årets Krafttak mot kreft skal gå til forskning, og til tilbud som kan gjøre hverdagen lettere for de som lever med senskader.
Pengene du gir eller samler inn går til forskning for å forebygge, behandle og leve med senskader etter kreftbehandling.
Krafttak mot kreft 2018 skal også styrke og videreutvikle viktige tilbud. Vi setter av mindler til kreftkoordinatorer i kommunene, tilbud ved Vardesenterne, og til utvikling av helseteknologi som skal gi økt trygghet og mer frihet i hverdagen.

Ta godt i mot bøssebærerne
Kreftforeningen oppfordrer folk til å ta godt i mot bøssebærerne når de i uke 10 og 11 banker på din dør. Ditt bidrag kan være med på å forandre hverdagen til en som har overlevd kreften. Du kan utgjøre en forskjell.