Rødt Nittedal avholdt nylig årsmøte på rådhuset. Det var blant de fremmøtte enighet om at det hadde vært et spennende år.
I sin oppsummering av 2017 trakk leder Hanne Høiås frem valgkampen som ble ført med stor entusiasme og masse pågangsmot fra lokallagets side. Dette resulterte i at Rødt ved fjorårets valg nær doblet stemmetallet i forhold til valget i 2013. Det gode resultatet må i stor grad tilskrives lokallagets aktive innsats, understreket lederen.
På årsmøtet ble det tatt gjenvalg på det sittende styre, som består av Hanne Høiås (leder), Atle Skift (nestleder) og styremedlemmene Herman Linde, Hilde Karin Larsen og Marte Langøen. Sistnevnte har permisjon ut 2018.