Nittedal kommune bygger ny støyskjerm langs Brennaveien i Skyttaområdet. Dette gjør vi for å redusere støy fra veien mot beboerne i Skytta. Støyskjermen vil stå klar før sommeren.
For å bygge trygt må vi av og til skru av gatelysene, og de vil bli skrudd på igjen så fort som mulig.
Vi oppfordrer alle til å kjøre og gå forsiktig. Husk å bruke refleks!