Bestanden av edelkreps i Norge er svært truet. Nå kartlegges bestanden i Nitelva.

Kommunene Nittedal, Lunner og Skedsmo har satt i gang et prosjekt for å kartlegge bestanden av edelkreps i Nitelva. I tillegg skal det foreslås tiltak som kan bedre forholdene for kreps.
Edelkrepsbestanden i Nitelva har, særlig i de nederste delene av elven, hatt en nedgang.
Undersøkelsene ble utført av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, som i september undersøkte de til sammen 26 prøvestasjonene i Nitelva og sidebekkene.