Å bli kvitt søpla si er dyrest i Lørenskog og billigst i Skedsmo. Nittedal kommer ut omtrent på midten i Roaf-området.
Det har den siste tiden vært mye turbulens når det gjelder innhenting av søppel. Her i Nittedal opplevde vi at Veireno, som hadde ansvaret for innsamling av søppel, gikk dundrende konkurs, og det inter.kommunale selskapet Roaf måtte overta denne biten.

Selvkost
I utgangspunktet skal all innhenting av avfall fra forbruker skje etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at den enkelte kommune kun ta seg betalt for hva selve tjenesten koster. Hva som bestemmer renovasjonsavgiften er da hva kommunen har av utgifter utover hva de betaler Roaf, det vil si å administrere innhentingen. Tross dette varierer avgiften med nesten tusen kroner fra billigst til dyrest. La det være sagt; her er ikke Nittedal blant de dyreste. Vi ligger nokså midt på treet.

Tallenes tale
Prisene er basert på 140 liters beholder, unntatt Aurskog-Høland som kun har 240 liters beholder.

Kommune Beløp
Lørenskog 3.846,-
Fet 3.406,-
Enebakk 3.389,-
Nittedal 3.361,-
Gjerdrum 3.180,-
Aurskog-Høland 3.139,-
Sørum 3.114,-
Rælingen 4.074,-
Skedsmo 3.072,-