Etter noen månerders stilstand, synker ledigheten igjen i Nittedal

De siste månedene har ledigheten i Nittedal ligget på 1,7 prosent. September-tallene fra Nav viser at trenden nå igjen bikker nedover, fra 1,7 prosent ved utgangen av august til 1,5 prosent ved utgangen av september - en nedgang 0,2 prosentpoeng. Disse tallene plasserer oss nok en gang i bunnsjiktet hva angår registrert ledighet. Nok en gang er det Ullensaker som har høyest ledighet på Romerike med 2,9, lavest er igjen Gjerdrum med 1,3 prosent.