Print
Category: Nyheter

Vi i Nittedalsavisen kommer i løpet av oktober til å starte publiseringen av lokale meningsmålinger. Dette for at våre lesere skal få et inntrykk av det lokale styrkeforholdet frem mot kommunevalget 2019.

Disse målingene vil ikke være et resultat av lokale respondenter på spørsmål om politiske synspunkter e.l., men være basert på et gjennomsnitt av de nasjonale meningsmålingsmålingene som offentliggjøres i andre media. Disse målingene blir så brutt ned på lokalplan basert på bestemte forutsetninger.
Vi kommer ved offentliggjøring av hvert resultat til å opplyse hvilke kilder vi baserer oss på.
Når det nærmer seg kommune- og fylkestingsvalg 2019, og media begynner å publiserere lokale målinger for eksempel for Akerhus, vil vi bruke disse som utgangspunkt for våre beregninger.
Vi får dermed en beregning av i hvilken grad nasjonale endringer vil kunne føre til endringer i sammensetning av bygdas kommunestyre.

Beregningsmåte
Det lokale resultatet vil bli beregnet på følgende måte:
Utgangspunktet vårt er et såkalt referansevalg, i vårt tilfelle kommunevalget i 2015. Med referansevalg menes at vi tar utgangspunkt i antall stemmer et parti fikk ved dette valget samt fremmøteprosent.
Ved dette valget fikk for eksempel AP på landsbasis 789.170 stemmer. Av disse ble 3.686 avgitt i Nittedal. Det betyr at 0,47% av det totale antall stemmer AP fikk ved dette valget, ble avgitt i Nittedal.
Når gjennomsnittet av en gitt måned da gir partiet en gitt oppslutning, gjør vi en forholdsmessig beregning av hvordan dette slår ut på det lokale plan her i Nittedal.
Hvor nøyaktig denne måten å bryte ned på lokalplan en landsomfattende meningsmåling vil variere. Men gitt at forutsetningene oppfylles, vil en slik måte å måle lokal oppslutning på. kunne gi en pøekepinn på de lokale forhold.