Print

Det var tydelig at årets stortingsvalg fenget bygdas velgere. Valgdeltakelsen i Nittedal var i år utrolig høy. Helr 80 prosent (pr. 12.9. kl. 18) møtte opp ved bygdas tre stemmelokaler for å gjøre sin borgerplikt. Dette var en liten nedgang fra forrige stiortingsvalg. Da var oppmøteprosenten 82,9.

Her er de endelige resultatene slik de foreligger per dags dato.

 

Parti Oppslutniong i % Endring 2013
Arbeiderpartiet 28,6 % - 3%
Høyre 27,6 % - 2,8 %
Fremskrittspartiet 16,9% - 2,6%
Senterpartiet 5,7% 3,5%
 Sosialistisk Venstreparti 5,7% 1,8 %
Venstre 5,6% 0,1%
 Miljøpartiet De Grønne 3,5% 1,2 %
 Kristelig Folkeparti 2,2% - 0,6%
Rødt 2,2% 1,3%

Uforandret styre hvis kommunevalg
Dersom mandagens stortingsvalg hadde vært kommunevalg hadde ikke det medført de store forandringene her i bygdas styre og stell. Flertallskonstellasjonen hadde beholdt sitt flertall, om enn med ett knappere flertall.
Totalt sett hadde konstellasjonen AP/V/SP/SV og KrF hatt 15 representanter mot 16 i dag mens opposisjonen H/FrP og MDG ville hatt 14 representanter mot dagens 13.

Slik ville kommunestyret sett ut basert på stortingsvalget

 

 Parti Valg 2015 Valg 2017  
 Arbeiderpartiet 10 9  
 Høyre 8 8  
 Fremskrittspartiet 4 5  
 Senterparttyiet 1 2  
 Sosialistisk Venstreparti 1 2  
 Venstre 3 2  
Miljøpartiet De grønne 1 1  
Kristelig Folkeparti 1 0  
Rødt 0 0