Det ble nylig avviklet årsmøte i Rødt Nittedal. Et årsmøte som ble holdt i optimismens tegn, noe som kanskje ikke var så rart dersom man kikker litt hen til meningsmålingene.

Årsmøtet fikk seg forelagt en årsberetning som fortalte om et aktivt lokallag, men som også pekte på det som blir lagets viktigste aktivitet noensinne; det kommende kommunevalget.
Det var samstemmighet om at aldri har har muligheten til å bli representert i kommunestyret vært større enn den er i år.
Årsmøtet vedtok ellers følgende styresammensetning:
Hanne Høiås, leder (gjenvalg)
Atle Skift: Nestleder, kasserer (gjenvalg)
Pia Høiås: Representant for Rød Ungdom (ny)
Herman Linde: Styremedlem (gjenvalg)
Hilde Larsen: Styremedlem (gjenvalg)
Marte Langøen: Styremedlem (gjenvalg)