Ved utgangen av januar var 248 nittedøler registrert som helt arbeidsledige. Dette er 51 flere enn måneden før.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
De månedlige tallene fra Nav over antallet registrerte helt arbeidsledige, viser en liten økning for Nittedals vedkommende. Ved utgangen av januar var 248 nittedøler registrert som arbeidsledige, Tilsvarende tall for desember var 197. Dette innebærer at det var 51 flere uten arbeid i januar enn det var i desember, en økning på litt over 20 prosent. De 248 uten arbeid representerer 1,9 prosent av bygdas totale arbeidsstyrke, en økning på 0,4 prosentpoeng.
Selv om den registrerte ledigheten øker noe her i bygda, er den fremdeles blant de laveste på Romerike.

Øker i resten av Romerike
Også når det gjelder Romerike som helhet, økte den registrerte ledigheten siste måned. På Romerike var den gjennomsnittlige ledigheten på 2 prosent, en økning med 0,1 prosentpoeng. Mest økte den i Fet og Nes, med 0,5 prosentpoeng. Minst økning var det i Hurdal med 0,1 prosentpoeng.

Tallenes tale

  Desember 2018 Januar 2019 Endring
Ullensaker  2,9 3,1 0,2
Aurskog-Høland 2,4 2,8 0,4
Skedsmo 2,2 2,4 0,2
Lørenskog 2 2,3 0,3
Fet 2,1 2,6 0,5
Eidsvoll 2,2 2,5 0,3
Sørum 2,1 2,3 0,2
Nannestad 1,8 2 0,2
Hurdal 1,5 1,6 0,1
Rælingen 1,7 1,9 0,2
Nittedal 1,5 1,9 0,4
Nes 1,4 1,9 0,5
Gjerdrum 1,3 1,6 0,3
Gj.snitt Romerike 1,9 2 0,1