Er det noe bygda er opptatt av er det Glittre og hva som skjer med bygningen og området rundt. I forrige artikkel stilte Nittedalsavisen spørsmålet om hvorfor det ikke ble utredet skikkelig rundt mulig kommunal etterbruk av sykehuset. I denne artikkelen vil vår utsendte fortelle om sine inntrykk etter rundtur rundt i det gamle sykehuset. Med seg hadde han også to av partiet Rødts toppfigurer i bygda, leder Hanne Høiaas og styremedlem Herman Linde.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det er med en viss engstelse Nittedalsavisens utsendte nærmer seg Glittre. Bygget skal ifølge enkelte både i kommunens administrasjon og blant politikere være i svært dårlig stand, ja nærmest klar for kondemnering.
Vel fremme blir vi, det vil si undertegnede og Rødt-folkene, tatt i mot av Alfred Kirkeby. Alfred Kirkeby har jobbet store deler av sitt liv på Glittre sykehus og har blant annet hatt ansvaret for oppvarmingen av sykehusets badebasseng.

Kry som en hane
Alfred er kry som en hane der han viser avisens utsendte rundt i det nå nesten forlatte bygget. Bare en vaktmester og noen arbeidere  holder på med forefallende vedlikehold.
- Se på dette, sier han og tar oss med til sykehusets gymnastikksal.
- Her kunne bygdas idrettslag hatt ypperlige treningsforhold. Mangler de ikke haller å trene i 'a, spør han. Denne journalisten rekker ikke svare før han drar oss over gangen.
- Her kunne de hatt vektrom og ergometersykler. Det er for jævli, sier Alfred Kirkeby. Så blir vi geleidet bort til der bassenget lå.
- Her var det konstant 32 varme, sier han og kaster et blikk mot det frosne følget.
- Her kunne bygdas eldre og andre som trenger et terapibasseng hatt det fint. Men nå er det tomt og stengt, sier Alfred Kirkeby.

Annen etage
Så bærer opp trapper til andre etasje, som ikke må forveksles med Grands atskillig mer berømte sådanne. Nå blir vår guide både engasjert og nesten sint.
- Nå skal dere få se, her og i etasjen over, de rommene kommunetoppene og Varingen mener ikke egner seg til å huse beboere. Han åpner opp dører og vil vise oss de rommene som ifølge en leder i Varingen mangler toaletter på rommene.
- Her kan dere se selv. Både her og i etasjene over er det toaletter på rommene. Det er riktig, sier han, at enkelte av rommene er laget slik at to og to rom deler toalett/dusj. Men Alfred Kirkeby understreker at åtti prosent av rommene har toalett/dusj. Denne journalist legger merke til at flere av rommene, som ser ut som de er brukt til kontorer, også har toalett/dusj.
- Stemmer det. De gjorde om pasientrom til kontorer da det ble færre pasienter. Men lett å å reversere det og gjøre dem om til pasientrom igjen.
Den mest handy av oss besøkende, Herman fra Rødt, blir ivrig når han går bortover gangene.
- Her kunne jeg ha flyttet inn, sier han, før han tegner og forklarer at her kan du slå sammen rom og lage små leiligheter der ektepar kan bo sammen også på et sykehjem.
Alfred Kirkeby bryter nok en gang inn.
- Her er plass nok til bruk som skole. Eller det kan brukes som hybelbygg til å huse flyktrninger. Man kan bruke det til kontorer for de kommunalt ansatte. Han skyter også inn at dersom kommunen hadde kjøpt bygget med tilhørende tomt, hadde inntektene fra tomtesalget alene vært nok til å dekke hva det ville kostet å kjøpe bygget.

Kommunetoppene takket nei
Et opplagt spørsmål er hvorfor ingen fra kommunens øverste ledelse har vært her og kikket? Nittedalsavisens utskremte skal ikke hevde å besitte byggefaglig kompetanse, men dfra denne journalists ståsted ser bygget ut til å være i tipp topp stand, mer en egnet til å fungere som sykehjem eller serviceenhet i en demenslandsby. Så jeg spør Alfred Kirkeby om noen fra kommunens toppledelse har vært og kikket på bygget?
- Nei, kommer det kontant. De har fått tilbudet for lang tid tilbake, senest i kommunestyret før jul. Jeg inviterte både rådmann og ordfører på besøk. Men de hadde ikke tid.
- Utrolig utbryter Hanne Høiaas fra Rødt, og fortsetter:
- Dette er et utrolig sted. En viktig del av Nittedals historie som vi må ta vare på. Når bygget attpåtil er i en slik tilstand at det faktisk kan brukes til formålet, er det helt utrolig at ingen gidder å ta seg en tur for å sjekke.
Hanne og Herman innrømmer at det ut i fra hva de har lest i Varingen og hørt fra kommunens folk hadde forventet seg noe helt annet. Ett ubeboelig og ubrukelig bygg, ikke ett fullt ut brukbart bygg som dette her.

Se  billedserie fra Glittre og døm selv!