Nå kan du og alle andre nittedøler over 18 år si sin mening om hvilket politisk parti som de vil skal styre bygda de neste fire år!

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Flere av våre lesere og andre politisk interesserte nittedøler har reagert på det at når vi presenterer politiske meningsmålinger for Nittedal, bruker vi landsomfattende kommunevalgmålinger som er brutt ned på den enkelte kommune. Selv om metoden for å bryte ned målinger på den enkelte kommune er den samme som brukes når media presenterer sine mandatberegninger, har metoden sine svakheter. Den viktigste er kanskje at modellen man bruker, ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til lokale forhold. Dessuten forutsetter den at det enkelte partis oppslutning følger samme mønster som ved det valg man bruker som referanse. Tar man utgangspunkt i for eksempel kommunevalget 2015 som referansevalg Høyre ved det valget fikk 25 prosent av de totale antall stemmer de fikk i Akershus i Nittedal, forutsetter modellen at det samme vil være forholdet når man ser på en måling som omfatter eksempelvis et fylke og bryter den ned på kommunenivå. Dersom en kommunes befolkningssammensetning forandres i perioden mellom referansevalget, fanges det ikke opp av modellen.

Nittedalsavisen går nye veier
Den eneste måten å unngå de svakheter en slik nedbrutt måling har, er, foruten å arrangere valg, å sette sammen et panel bestående av et representativt utvalg av befolkningen i det området/regionen man vil måle den politiske stemningen i og som blir spurt om hva de ville ha stemt dersom det var valg i morgen. En slik måling koster penger, vanvittig masse penger. Nittedalsavisen er en fattig avis. Derfor frir vi til de politisk interesserte av bygdas innbyggere når vi nå vil sette sammen et panel vi kan bruke til å lage en mer pålitelig måling for hvordan det vil gå ved høstens kommunevalg.
Går det som vi håper, planlegger vi å lage 2-3 slike målinger før kommunevalget.

Vil du være med?
Vil du være med i vårt panel? Det er ikke mye arbeid. Alt du må forplikte deg til er å gi oss lov til å sende  deg et spørreskjema på mail med spørsmål om hva du ville ha stemt hvis det var kommunevalg dagen etter. Alt skjer helt anonymt. Vi registrerer bare ditt svar, ikke hva du heter eller liknende.
Låter dette interessant? Da kan du bare sende oss en mail der du oppgir navn, mailadresse og alder. Alder trenger vi for å sette sammen en så statistisk riktig gruppe som mulig.
Synes du dette låter spennende? Send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lik Nittedalsavisen på facebook!