Bioingeniøren Mahad ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter 17 år i landet, fordi UDI etter anonyme tips mener at han løy om sin identitet da han kom til landet som mindreårig enslig flyktning.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I 2016 ble nittedølen Mahad Mahamud fratatt sitt norske statsborgerskap. Dette skjedde etter mistanker om at han ikke kommer frra Somalia, som han oppga til norske myndigheter, men fra Djibouti. Djibouti er et lite land klemt inne mellom Somalia, Eritrea og Etiopia. I motsetning til Somalia er Djibouti er fredelig land, og gir dermed ikke rett til asyl eller opphold på humanitært grunnlag i Norge.

Store ressurser
Det var i 2013 Utlendingsdiretioratet (UDI) fikk et anonymt tips om at Mahad Mahamud i virkeligheten kom fra Djibouti. UDI satte inn store ressurser i å få fastslått hvorvidt Mahad Mahamud kom fra Djibouti eller Somalia. Politiet ble satt på saken og etter tre års etterforsking konkluderte UDI med at Mahad hadde løyet om både hvor han kom fra og sin alder samt at han hadde forfalsket en fødselsattest. Resultatet ble at han ble fratatt sitt norske statsborgerskap og sin arbeidstillatelse her i landet. Det hjelp ikke at Mahad mens han var bosatt her i landet hadde utdannet seg til bioingeniør, fått fast jobb, giftet seg og blitt godt integrert her i Nittedal. Det var tydeligvis viktig for norske myndigheter å statuere ett eksempel. Som Sylvi Listhaug uttalte til media i sakens anledning, så "skal det ikke lønne seg å lyve for myndighetene".

Rettssak
Mahad Mahamud godtok ikke å bli statsløs og stevnet den norske stat med krav om å få tilbake sitt norske statsborgerskap. Han tapte både i tingretten og i lagmannsretten. Myndighetenes viktigste bevis i saken var at de hadde fremskaffet en person fra Djibouti de mente var hans bror. UDI har ikke fremskaffet DNA eller annet som beviser at søskenskapet har rot i virkeligheten. I tillegg har de pekt på at hans franskkunnskaper peker av at han er fra det fransktalende Djibouti og ikke fra det arabisktalende Somalia.
Mot dette har Mahad Mahamud en rekke vitner fra Norge og Somalia, deriblant representanter for somaliske myndigheter, som alle har bekreftet Mahamuds versjon av saken. Han har også fått støtte fra somaliske myndigheter. Likefullt tapte han altså i både tingrett og langmannsrett. Dermed er han i realiteten å anse som statsløs. Myndighetene i Djibouti vil ikke ta ham tilbake da de ikke anerkjenner ham som borger av landet, norske myndigheter vil ikke sende ham tilbake til Somalia som de ikke anerkjenner som hans opprinnelige land.

Gir ikke opp
Mahamud er ikke en person som gir opp så lett. Han arbeider nå for å få saken gjenopptatt i lagmannsretten og/eller fremmet for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Men dette koster penger og Mahad Mahamud har ikke krav på fri rettshjelp. Hans norske støttespillere har derfor satt i gang en innsamlingsaksjon for å få samlet inn penger til arbeidet med saken. Dette arbeidet innebærer blant annet innhenting av mer dokumentasjon rundt hans påståtte "bror" og dennes familie i Djibouti, inkludert DNA. Det er i tillegg opprettet en egen facebookgruppe, "Støtt Mahad Mahamud".
Innsamlingsaksjonen kan du lese om her.

Følg Nittedalsavisen på facebook!