I det vi snart går inn i en spennende kommunevalgkamp, viser et gjennomsnitt av de to kommunevalgmålingene at det er uforandret mellom de to sannsynlige konstellasjonene. Ingen av dem har flertall uten støtte fra MDG eller Rødt.

av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Årets kommunevalg ser ut til å bli en neglebitende affære for alle med ambisjoner om å styre bygda de kommende fire år. Skal vi tro de to kommunevalgmålingene som er laget, henholdsvis Norstat for NRK/Aftenposten og Kantar TNS for TV 2, går det mot en nokså uavklart situasjon i kommunestyret. Her vil det bli mye forhandlinger og store rom for hestehandel.

Fremdeles usikkert med ordførervalget
Det store spørsmål ved hvert kommunevalg vil alltid være hvem som vblir ordfører etter valget. Per i dag er det nesten dødt løp mellom de to konstellasjonene. Dette innebærer at mye vil avhenge av hvem som vinner de to småpartiene MDG og Rødts gunst. Det kan bety mye hestehandel og smisking fra både Ann Kristin Bakke og Hilde Thorkildsen rundt forhandlingsbordet.
Men selv når disse to partiene har avgjort hvem av de to kandidatene de  vil støtte, og vedkommende vel har installert seg på ordførerkontoret, er det ikke gitt at de vil få noen større arbeidsro. Både MDG og Rødt har tydelig signalisert at de ikke vil inngå i faste samarbeidsmodeller, men søke samarbeid fra sak til sak.

Kan revitalisere lokaldemokratiet
Et scenario der de styrende vil måtte søke samarbeid fra sak til sak kan føre til mer spennende tider i kommunestyret. Det kan bli slik at kommunestyresalen kan bli det sted der ting avgjøres, og ikke som nå, der saker er avgjort i gruppemøte hos ett parti og deretter påtvinges andre partiene i samarbeidsavtalen.

KrF fortsatt ute
Det eneste som er sikkert, dersom målingen slår til, er at KrF fortsatt er ute av lokalpolitikken. Den minkende oppslutningen slår også ut her i Nittedal. Så skal vi følge målingen, er partiet lengre unna plass i kommunestyret nå enn de var ved målingen utført av Norstat.

Om prognosen
Prognosen bygger på et gjennomsnitt av kommunevalgmålinger utført av henholdsvis Norstat for Aftenposten/NRK og TNS Kantar for TV 2.
Begge instituttene har gjennomført kommunevalgmålingen samtidig med de vanlige målingene for stortingsvalg. Det presiseres at det foreløpig er for lite tallmateriale til å justere de nedbrutte tallene for lokale forhold, men særlig TNS Kantar har gjort det klart at jo nærmere valgdagen en kommer, jo mer vil det bli tatt hensyn til lokale forhold.
Tall fra begge målinger er brutt ned på kommune av pollofpolls.no etter bestemte regler. Mandatberegning er foretatt ut fra de nedbrutte tall.

Her er tallenes tale

  Prognose jan. Kommunevalg 2015 Prgnose - mandater Mandater 2015 Endring mandat
AP  27,8 35 8 10 -2
Høyre  29,2 27,7 9 8 1
Frp 16,2 12,3 5 4 1
SV 4,3 2,9 1 1 0
SP 6,4 4 2 1 1
KrF 1,9 2,9 0 1 -1
Venstre 7,5 8,4 2 3 -1
MDG 4,1 4,8 1 1 0
Rødt 2,6 1,9 1 0 1

Følg Nittedalsavisen på facebook!